Dodacie a platobné podmienky

Dodacie a platobné podmienky

V internetovom obchode môžu nakupovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť nižšie uvedenými pravidlami.
 Zákazník si môže objednať akýkoľvek tovar, ktorý je v ponuke. 
Pri objednávaní tovaru je nutné vyplniť v objednávke osobné údaje. Tieto údaje budú použité len pre vnútornú potrebu našej firmy, ručíme za to, že nebudú zneužité na iné účely.
 Po stlačení tlačítka “Objednať s povinnosťou platby” v objednávacom formulári bude objednávka zaregistrovaná v obchodnom systéme a vtedy vzniká zároveň obchodný vzťah medzi zákazníkom a našou firmou. Od tohto momentu pre obe strany platia všetky práva a povinnosti vyplývajúce z reklamačného poriadku, občianskeho a obchodného zákonníka. Po objednaní je mailom do 24 hodín zákazníkovi odoslané potvrdenie o spracovaní objednávky.

 

Prepravné náklady a forma úhrad

Za tovar možno zaplatiť dobierkou, online alebo prevodom z účtu. Naša spoločnosť neúčtuje žiadne vedľajšie poplatky (napríklad “balné”).
 Zákazník platí  iba prepravné náklady podľa nasledovného sadzobníka:

FORMA DORUČENIA

CENA

Doručenie Slovenskou poštou v rámci SR

2,90 €

Doručenie Remax Courier Service v rámci SR

4,50 €

Príplatok za dobierku v rámci SR

1,00 €

 

Výdajné miesto pre osobný odber tovaru:

Platba online

Platobná brána FONDY predstavuje jednoduchý a bezpečný spôsob platby online. Platobná brána Fondy je pod dohľadom Národnej banky / číslo oprávnenia FCA UK, č. 900705 /. Po výbere platobnej možnosti budete presmerovaný na stránku banky. Pri platbe kartou je potrebné zadať údaje z platobnej karty. Vaša platba bude pripísaná behom pár minút. Týmto spôsobom zaplatíte platobnou kartou cez internet alebo rýchlym on-line bankovým prevodom. Tento spôsob platby nie je spoplatnený.

 

 

 

Platba prevodom

Pri platbe prevodom použite prosím číslo účtu:
SK49 1100 0000 0029 2389 3029

Ako variabilný symbol uveďte číslo objednávky a do správy pre príjemcu uveďte prosím Vaše meno. Tovar bude vyexpedovaný po pripísaní celej platby na náš účet.

Ak si zákazník zvolí ako formu úhrady platbu prevodom a neuhradí objednaný tovar do 5 pracovných dní, zaniká obchodný vzťah medzi zákazníkom a našou firmou. Týmto si vyhradzujeme právo objednávku zrušiť. Garantujeme cenu objednávky. Firma Alfa Medical Team, s.r.o. má právo objednávku zrušiť aj v prípade, keď nie je možné tovar zabezpečiť. V tomto prípade bude zákazník upovedomený telefonicky, e-mailom, alebo stav objednávky zistí po prihlásení sa k svojmu kontu. Zákazník má právo objednávku kedykoľvek zrušiť.

Dodanie tovaru:

Tovar doručujeme cez Slovenskú poštu alebo dobierkovou službou Slovenskej pošty. Objednávka prijatá do 14:00 v daný deň, bude vyexpedovaná do 48 hodín od nasledujúceho dňa. V prípade, že sa tovar nenachádza u žiadneho dodávateľa, zákazník bude o tom upovedomený telefonicky alebo e-mailom.
Pri vyexpedovaní tovaru je zákazník o tom informovaný e-mailom, aby sa mohol pripraviť na prevzatie tovaru.
Nakupujúci môžu byť pred zaslaním tovaru telefonicky kontaktovaní. Internetový obchod sa zaväzuje dodať tovar zákazníkovi na adresu, ktorú zákazník uviedol v objednávke ako miesto doručenia. Ak adresa dodania je totožná s adresou objednávateľa, bude tovar zaslaný na jeho adresu.
Ak si zákazník zásielku nepreberie z dôvodu neprítomnosti alebo dôvodu, o ktorom neinformoval, bude jeho objednávka zrušená a zmluvný vzťah zaniká.
Tovar bude expedovaný ihneď po overení všetkých potrebných informácií. Preto Vás prosíme, pre tieto prípady uvádzajte vždy kontaktný telefón alebo email.
Spolu s tovarom Vám zašleme aj daňový doklad.

Záručné podmienky:

Na u nás zakúpený tovar platí záruka stanovená výrobcom.

Reklamačné podmienky:

Zákazník si musí tovar vizuálne skontrolovať ihneď pri prevzatí. Má nárok tovar neprebrať, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade má zákazník nárok na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí.
V prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup. Zákazník doručí reklamovaný tovar na vlastné náklady dodávateľovi, ktorý predmetný tovar nápravy zašle na náklady dodávateľa zákazníkovi.
Miesto reklamácie je miesto predaja (adresa sídla spoločnosti Alfa Medical Team, s.r.o.).
Pri uplatnení reklamácie je zákazník povinný doručiť reklamovaný tovar s kópiou faktúry, prípadne záručného listu.
Na každý tovar je poskytnutá záruka. Záručná doba je totožná so záručnou dobou poskytovanou výrobcom.

Vybavenie reklamácii:

Reklamovaný produkt je potrebné zaslať na našu adresu, kde bude po posúdení a uznaní oprávnenosti reklamácie vymenený za nový. Všetky otázky v súvislosti s reklamačným procesom môžete zasielať na našu e-mailovú adresu: info@alfamedicalteam.com
Veľmi radi odpovieme na všetky Vaše otázky spojené s riešením reklamácii.
Adresa na zasielanie, alebo osobné doručenie reklamácií:
Alfa Medical Team, s.r.o., Priemyselná 6, 917 05 Trnava (Po – Pi od 9:00 do 17:00)

Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa
1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru.
2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je bezodkladne po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy.

  1. 1.         Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.
  2. 2.         Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
  3. 3.         Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
  4. 4.         Toto právo na odstúpenie od zmluvy sa podľa § 7 ods. 6 Zákona neuplatňuje napríklad pre tovar, ktorý bol zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze alebo zníženiu akosti, ktoré spotrebiteľ rozbalil alebo aj na tovar, ktorý bol uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov..
  5. 5.         Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčností tovaru má spotrebiteľ s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v bežnej predajni, čo prezumuje povinnosť vrátenia tovaru s originálnym obalom, visačkami a podobne.
  6. 6.         Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

Dohľad vykonáva:

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Trhová 2, 917 01 Trnava
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 033/541 26 89
fax č.: 033/551 26 56
e-mail: tt@soi.sk
S úctou za Alfa Medical Team, s.r.o.
Mgr. Marek Knapík – konateľ