job-opportunities

O New Nordic / Kto sme

New Nordic je tím ľudí s vysokou úrovňou vzdelania a skúseností, pragmatických osobností s tvorivým talentom, podnikateľským duchom s  medzinárodnou orientáciou  ale najmä   skutočných vyznávačov  zdravého životného štýlu.

Manažment našej spoločnosti je zameraný na výkon, kladie dôraz na schopnosť viesť tím a zabezpečovať kvalitnú tímovú prácu, vytvárame prostredie pre napredovanie a  rozvíjanie schopností a  podporu inovácií.  Našou filozofiou je poskytnúť členom nášho tímu optimálne podmienky na rýchly a efektívny rozvoj svojej odbornosti a kvalifikácie – a tým i kariérny rast.

Naši ľudia, naše trhy a naše tržby rastú, rovnako ako nadšenie pre našu prácu. To robí z New Nordic skvelý tím, ku ktorému sa oplatí pridať. Vďaka tomuto prístupu dokážeme získať ľudí s najlepším potenciálom a  ponúknuť im výkonné pozície  s jasne definovanými kompetenciami a cieľmi a to je motorom, ktorý  poháňa špirálu nášho podnikania úspešne nahor.

 

Pracovné príležitosti
Aktuálne nie je voľná žiadna pozícia